Angina Pectoris

Agnina Pectoris is de medische omschrijving van pijn in de borst. Pijn in de borst kan verschillende oorzaken hebben. Niet alle pijn op de borst is direct levensbedreigend, maar is wel een signaal dat u niet mag negeren. 

Betekenis Angina Pectoris

Angina Pectoris (hartkramp) is de pijn die u krijgt als een deel van de hartspier minder zuurstof krijgt dan nodig is. Dit zuurstofgebrek ontstaat meestal door een vernauwing van de kransslagaders van het hart. Er zijn twee vormen van angina pectoris, namelijk stabiele en instabiele angina pectoris.

Stabiele Angina Pectoris

Hieronder staan een drietal kenmerken die van toepassing zijn om stabiele angina pectoris. Dit zijn; gelijkblijvende klachten, klachten door verandering en klachten die verdwijnen bij ontspanning.

Dit zijn klachten aan de borst, kaken, schouders, armen of rug die min of meer hetzelfde blijven. Er treed dus geen verandering in de pijnklachten. Is dit wel het geval dan moe tu contact opnemen met de huisarts.

Wanner de pijn op de borst wordt veroorzaakt door inspanning, overgang van warmte naar koude, na een maaltijd of bij emoties dan is er sprake van stabiele angina en hoeft u niet direct actie te ondernemen. Trekken de klachten niet weg of verergeren ze? Dan moet u contact opnemen met de arts. 

De klachten verminderen of verdwijnen na het stoppen van de inspanning of na het innemen van een ‘tabletje onder de tong’ (nitroglycerinetabletje) of nitrospray onder de tong.

Instabiele Angina Pectoris

Bij instabiele angina pectoris zijn de symptomen minder voorspelbaar en kan er sprake zijn van een hartstilstand. Uw klachten ontstaan zonder directe aanleiding en worden steeds erger. Zowel bij inspanning als ontspanning wordt u overvallen door pijn en duren in de meeste gevallen langer dan 220 minuten. Als u medicatie gebruikt treedt er niet of nauwelijks verandering op en ervaart u geen verlichting.  

Symptomen

Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op een instabiele angina of een hartstilstand. Dit verandert per persoon. Hieronder een opsomming van de bij ons bekende symptomen.

  • Drukkend gevoel op uw borst (alsof er een zware steen op ligt)
  • Beklemmend, samensnoerend riemgevoel om de borst
  • Een zwaar gevoel in armen, schouders of handen
  • Onaangenaam zeurend of brandend gevoel
  • Benauwend gevoel op de borst
  • Benauwdheid
  • Misselijkheid
  • Duizeligheid
  • Zweten

De overlevingskans bij een hartstilstand wordt aanzienlijk verbeterd door snel in te grijpen. Dit onderstreept de noodzaak van algemene bewustwording, training in, het herkennen van

Bij een circulatiestilstand is de bloedstroom gestopt. Een circulatiestilstand wordt aangegeven door bewusteloosheid van de patiënt met een zeer lage bloeddruk. Dit kan verschillende oorzaken

De betekenis van reanimeren is het (opnieuw) opgang brengen van uw hart en ademhaling. Om de ademhaling opgang te helpen zijn er drie verschillende methodes,